8. B

Třídní učitelka: Ing. Dita Brabcová

Vážení rodiče,
 od pondělí 17.5. nastupují žáci 8.B do školy již k běžné výuce - tedy už nerotují. Rozvrh i rozpis tříd platí tak, jak bylo stanoveno na začátku roku. Děti střídají i třídy tak, jak byly zvyklé od září. První hodinu v pondělí se testují ve třídě 23 s panem učitelem Albrechtem. Ve čtvrtek se již netestuje.
1.6. proběhne třídní schůzka na Teamsech ve skupině na zeměpis 8.b. Přihlásíte se přes účet dětí v 17 hod. V rámci schůzky proběhne online volba do školské rady - odkaz Vám dám. 
Děkuji za pozornost,
D. Brabcová
 
Třídní schůzka 1. 6. : Začátek přesunut na 17:30. Dětem zapíši do ŽK. ON - LINE, NA TEAMSECH!